Wat moet je weten over COVID-19 en zwanger zijn, bevallen en met een pasgeboren baby

Wij houden de berichten omtrent COVID-19 en zwangerschap nauwlettend in de gaten. Daarnaast werken we in de regio nauw samen met andere verloskundigenpraktijken. Zowel in het Gooi als Amsterdam volgen we de ontwikkelingen in ziekenhuizen ook op de voet. De beroepsvereniging voor verloskundigen heeft adviezen opgesteld omtrent het verlenen van zorg in de praktijk. Wij volgen we de adviezen die door RIVM , NVOG en KNOV worden opgesteld. Omdat de situatie snel verandert, kunnen deze adviezen ook snel veranderen. Houd daarom deze website in de gaten voor actuele informatie.

De huidige adviezen (voorlopig tot 31 maart 2020) hebben ingrijpende gevolgen en vragen om aanpassingen in de zorg, waarvoor we jullie begrip vragen. Wij willen er alles aan doen om kwalitatief hoogwaardige zorg te garanderen en besmetting en verspreiding voorkomen.

Waarom wij de adviezen zo nauwkeurig opvolgen wordt in de onderstaande video zeer duidelijk uitgelegd.

De Geboortezorg Gooi en Omstreken (GGeO) heeft een flyer opgesteld met adviezen voor zwangeren. Klik hier om de flyer te openen.

Vragen

Bij algemene vragen verwijzen wij naar de website van het RIVM - Vragen en antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19).

Voor specifieke vragen over zwangerschap, bevallen en kraamtijd hebben de NVOG, NVK en KNOV hebben een overzicht met ‘Veel gestelde vragen zwangere vrouwen over COVID-19’ opgesteld. Deze worden zo nodig aangevuld.

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?
Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?
In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.