Kraamzorg

In de eerste week na de geboorte van jullie kindje komt een kraamverzorgster om te ondersteunen bij de verzorging van moeder en kind. Daarnaast is de kraamverzorgster diegene die alle belangrijk informatie verteld en waar jullie al je vragen aan kunnen stellen. Wanneer je thuis wilt bevallen dan zal zij ons assisteren bij de bevalling en jullie ondersteunen.

Wat zal de kraamverzorgster doen?

  • De kraamverzorgster zal alles vertellen over de verzorging van een baby.
  • Ondersteuning bij het voeden van een baby.
  • Zij is er voor de uitvoering van de controles van de baby. Denk daarbij aan: voedingspatroon, plassen, ontlasting, kleur, temperatuur en gewicht.
  • Zij zal jou controles doen om je herstel te controleren.
  • Wanneer er andere kinderen zijn zal zij deze ook verzorgen.
  • Kleine huishoudelijke taken zoals het verschonen van het bed, het wiegje en het sanitair.
  • Verzorging van bezoek.

Wij komen 3 tot 5 keer langs in de eerste 10 dagen na de geboorte. De kraamverzorgster maakt iedere dag notities van de controles zodat wij het verloop kunnen zien. Mocht zij eerder twijfels hebben over jouw conditie of de conditie van de baby dan zal zij direct contact met ons opnemen. Mochten jullie zelf twijfels of vragen hebben en de kraamverzorgster is er niet, bel ons gerust. Klik hier om te lezen over wanneer je ons moet bellen?

Uiteraard kunnen jullie altijd aangeven dat er wensen zijn binnen het takenpakket van kraamverzorgster, bijvoorbeeld de verzorging van een ander(e) kind(eren). De kraamverzorgster die de intake komt doen zal dit ook met jullie bespreken.

Kosten

Nederland heeft een uniek systeem waarbij moeder en kind thuis verzorgd worden en één op één zorg krijgen. Je bent gewoon in je vertrouwde omgeving. Kraamzorg wordt voor het grootste gedeelte vergoedt uit het basispakket. De eigen bijdrage is €4,10 per uur. De assistentie tijdens de bevalling wordt in zijn geheel vergoedt. Wanneer je aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat de zorgverzekeraar ook de eigen bijdrage vergoedt. Bekijk hiervoor je polisvoorwaarden.

Aantal uur kraamzorg

De kraamverzorgende komt 8 dagen waarbij 49 uur standaard is. Wettelijk heb je recht op minimaal 24 uur en het maximale aantal uren is 80. Hoeveel uur jullie krijgen wordt besproken tijdens het intakegesprek in de zwangerschap. Bij sommige factoren kan al op voorhand bepaald worden dat er extra uren nodig zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van een tweelingzwangerschap.

Soms kan er besloten worden om het aantal uur tijdens de kraamweek uit te breidden binnen de standaard 8 dagen maar er kan ook besloten worden om een 9e en 10e dag te indiceren. Dit gebeurd wanneer het er iets minder verloopt dan verwacht, bijvoorbeeld wanneer het voeden wat moeilijker gaat. Dit wordt besproken met jullie en de verloskundige.

Wanneer er een reden was om in het ziekenhuis te blijven zullen de 49 uur ingekort worden omdat de ondersteuning en verzorging gedeeltelijk in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden. Ook kan je er zelf voor kiezen om de uren te minderen.

Kraamzorg De Geboorteboom

Verloskundigenpraktijk De Geboorteboom levert een totaal pakket aan zorg ook na de geboorte. Wij hebben ons eigen team aan kraamverzorgsters. Zo zijn er korte lijntjes tussen verloskundige en kraamverzorgster. Door de kleinschaligheid van ons team zijn we goed op elkaar ingespeeld wat zorgt voor eenduidig advies en een soepel verloop van de zorg na de geboorte van jullie kindje. Daarnaast stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van zorg en dat de kennis up-to-date is.

Wil jij het totaalpakket dan kan je, je aanmelden op spreekuur, telefonisch op 0294 -74 50 60 of via de aanmeldpagina.